Beeldkwaliteit

In Achter de Duinen ontmoeten duin- en poldernatuur elkaar

En daar is de architectuur op geïnspireerd. Van typische kustarchitectuur aan de duinzijde tot meer landelijke architectuur richting het polderlandschap. In het beeldkwaliteitsplan staat omschreven hoe u daar samen met uw architect invulling aan geeft op het gebied van kleur, kapvorm en materialisatie.

Kwaliteit bewaken en borgen

Kavels Achter de Duinen is onderdeel van de wijk Achter de Duinen, een nieuwe wijk in Westmade-Noord. Omdat de gemeente Westland, ontwikkelaars én bewoners willen dat de wijk mooi is én met de jaren alleen maar mooier wordt, is een beeldkwaliteitsplan ‘Westmade-Noord’ gemaakt.

In het beeldkwaliteitsplan is vastgelegd waar het ontwerp aan moet voldoen. U hoeft zelf niet alle ins en outs van het plan te kennen. De architect zal continu het ontwerp toetsen aan de leidraad in het beeldkwaliteitsplan. Daarbij is er een kavelpaspoort waarin precies staat omschreven wat er op uw kavel wel en niet gebouwd mag worden.

Het beeldkwaliteitsplan vind u hier.

Twee woonsferen

In Westmade-Noord komen ongeveer 500 woningen, de kavels zijn hier onderdeel van. De kavels en woningen zijn verspreid over deelgebieden met elk een eigen woonsfeer. Om de woonsferen te onderscheiden en ook te zorgen voor aansluiting en balans bieden de kernwaarden die in het beeldkwaliteitsplan staan houvast.

De drie kernwaarden van Westmade-Noord zijn:

  1. Ontspannen aan de kust, wat u vooral terugziet in de wens om de woningen echt in het informele landschap te plaatsen met natuurlijke overgangen tussen privé en openbaar
  2. Ontmoeten staat centraal. Overal in de wijk worden plekken voor ontmoeting gemaakt
  3. Oorspronkelijk, wat staat voor echt en puur. De woningen en de wijk moeten aansluiten bij wat oorspronkelijk al aanwezig is

Binnen Westmade-Noord komen twee woonsferen. Woonsfeer Duin sluit aan op de Haagweg en het duingebied. Woonsfeer Polder sluit aan op de Oorberlaan en recreatiegebied Madestein. Kavels Achter de Duinen bevindt zich precies tussen deze twee woonsferen. Afhankelijk van de ligging van uw kavel zal de duinsfeer of de poldersfeer meer invloed hebben op het ontwerp. Uw architect helpt om hier invulling aan te geven.

Download bestanden

Beeldkwaliteitsplandownload
KaveloverzichtDownload

De kavels

Zelf een huis ontwerpen en laten bouwen is een fantastisch en intensief proces dat veel voldoening geeft én waar veel bij komt kijken. U wordt voor korte tijd ‘projectmanager’ en moet dus budget, planning en kwaliteit bewaken. Gelukkig zijn er allerlei professionals die veel werk en zorg uit handen kunnen nemen.

Veel gestelde vragen

Begint u enthousiast te worden en wilt u meer weten? De meest gestelde vragen zijn in een lijst gevat en voorzien van antwoorden. U vindt de FAQ’s hier.