Proces

Zo werkt het aanmelden als belangstellende

Nog voor de verkoop start, kunt u zich aanmelden op de website en een persoonlijk account aanmaken. Dit account gebruikt u om uw persoonlijke gegevens door te geven, uw kavelwensen kenbaar te maken en wanneer de verkoop start, het online verkoopproces te doorlopen. Het voordeel van uw inschrijving is dat u als eerste hoort als de verkoop start. Wij houden u via de website en middels nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen.

Inschrijven gemeente Westland

Randvoorwaarde om voor een kavel in aanmerking te kunnen komen is dat u ook bent ingeschreven als woningzoekende bij de gemeente Westland in het woningzoekende registratiesysteem. Mochten er bij de inschrijving op de kavels meerdere gegadigden zijn voor hetzelfde kavelnummer, dan bepaalt het registratiesysteem -op basis van hoe lang u ingeschreven staat- of u voorrang krijgt bij het toewijzen van die kavel. Schrijf hier in.

Start verkoop

Het bestemmingsplan is op 18 januari 2023 onherroepelijk geworden. Dat betekent dat de start verkoop van fase 1 van Kavels Achter de Duinen verder kan worden voorbereid. Zijn de voorbereidingen van het plan afgerond dan kan de verkoop starten. In uw persoonlijke account is het mogelijk uw kavelvoorkeuren op te geven en deze bij start verkoop te bevestigen. Inschrijven gebeurt online. Bij de start verkoop wordt bekendgemaakt wat de sluitingsdatum / deadline is van de inschrijving.

Sluitdatum en toewijzing

Direct na de sluitingsdatum worden de kavels toegewezen. Dit gebeurt uiteraard zoveel mogelijk naar 1e voorkeur. U kunt meerdere voorkeuren opgeven. Als u een kavel toegewezen krijgt, wordt u uitgenodigd voor een gesprek en vertelt de makelaar u alles over het project, de planning, het proces en de do’s en don’ts.

Van wie koopt u grond?

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) is als gebiedsontwikkelaar verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van Kavels Achter de Duinen. U koopt de grond ook van OBWZ. Om een woning te mogen realiseren moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente Westland. De gemeente toetst het ingediende plan aan de bouwverordening, het bouwbesluit 2012, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan dat voor deze wijk is opgesteld. Onderdeel van deze toetsing is ook de behandeling van het plan in de welstandscommissie. 

Vooroverleg scheelt tijd en geld

U kunt bij de gemeente Westland een vooroverleg aanvragen op basis van een voorlopig ontwerp van de woning. Het plan wordt dan getoetst op eventuele inconsequenties met het bestemmingsplan en voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. Het is slim om van dit vooroverleg gebruik te maken. Hiermee voorkomt u dat een plan, dat u volledig hebt laat uitwerken, wordt afgewezen. 

Kijk hier ook eens voor meer informatie over de omgevingsvergunning: gemeentewestland.nl/omgevingsvergunning.

Als u twijfelt of een plan of onderdeel van een plan past binnen het bestemmingsplan of beeldkwaliteitsplan, dan kunt u contact opnemen met een van de makelaars.

Wilt u meer weten over de stappen die u doorloopt? Bekijk hier het stappenplan.

Aanmelden

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en van de start verkoop van Kavels Achter de Duinen? U kunt zich vrijblijvend aanmelden als geïnteresseerde op deze website via het aanmeld formulier. U vindt deze hier.

Veel gestelde vragen

Bent u enthousiast over de kavels en het zelf ontwerpen en wilt u meer weten? De meest gestelde vragen zijn in een lijst gevat en voorzien van antwoorden. U vindt de FAQ’s hier.