Proces

Zo werkt aanmelden en inschrijven

Kavels Achter de Duinen wordt in meerdere fasen verkocht. Onder het kopje AANBOD vindt u het actuele aanbod. U kunt zich aanmelden als belangstellende via het aanmeldformulier op deze website. Daarna wordt u middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Wilt u inschrijven voor een of meerdere kavels dan maakt u een persoonlijk account aan en kunt u het inschrijfformulier invullen. Een persoonlijk account gebruikt u om uw persoonlijke gegevens door te geven, uw kavelwensen kenbaar te maken en wanneer de verkoop van een specifieke fase is gestart, het online verkoopproces te doorlopen. Fase 1 is voor 90% verkocht. De verkoop van Fase 2 is gestart.

Inschrijven gemeente Westland

Randvoorwaarde om voor een kavel in aanmerking te kunnen komen is dat u ook bent ingeschreven als woningzoekende bij de gemeente Westland in het woningzoekende registratiesysteem. Mochten er bij de inschrijving op de kavels meerdere gegadigden zijn voor hetzelfde kavelnummer, dan bepaalt het registratiesysteem -op basis van hoe lang u ingeschreven staat- of u voorrang krijgt bij het toewijzen van die kavel. Schrijf hier in.

Verkoop van de kavels

De verkoop van Kavels Achter de Duinen Fase 2 (in totaal 9 kavels) is op maandag 20 november jl. gestart. Op de pagina AANBOD vindt u een overzicht van de nieuwe kavels. Middels het digitale inschrijfformulier in uw persoonlijke account omgeving, is het mogelijk uw kavelvoorkeuren op te geven en deze te bevestigen. De deadline voor de inschrijving van fase 2 is op woensdag 13 december gesloten. Wanneer u zich alsnog aanmeld komt u automatisch op de reservelijst.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van de makelaars.

Sluitdatum en toewijzing

Direct na de sluitingsdatum van elke fase worden de kavels toegewezen. Dit gebeurt uiteraard zoveel mogelijk naar 1e voorkeur. U kunt meerdere voorkeuren opgeven. Als u een kavel toegewezen krijgt, wordt u uitgenodigd voor een gesprek en vertelt de makelaar u alles over het project, de planning, het proces en de do’s en don’ts.

Van wie koopt u grond?

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) is als gebiedsontwikkelaar verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van Kavels Achter de Duinen. U koopt de grond ook van OBWZ. Om een woning te mogen realiseren moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente Westland. De gemeente toetst het ingediende plan aan de bouwverordening, het bouwbesluit 2012, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan dat voor deze wijk is opgesteld. Onderdeel van deze toetsing is ook de behandeling van het plan in de welstandscommissie. 

Vooroverleg scheelt tijd en geld

U kunt bij de gemeente Westland een vooroverleg aanvragen op basis van een voorlopig ontwerp van de woning. Het plan wordt dan getoetst op eventuele inconsequenties met het bestemmingsplan en voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. Het is slim om van dit vooroverleg gebruik te maken. Hiermee voorkomt u dat een plan, dat u volledig hebt laat uitwerken, wordt afgewezen. 

Kijk hier ook eens voor meer informatie over de omgevingsvergunning: gemeentewestland.nl/omgevingsvergunning.

Als u twijfelt of een plan of onderdeel van een plan past binnen het bestemmingsplan of beeldkwaliteitsplan, dan kunt u contact opnemen met een van de makelaars.

Wilt u meer weten over de stappen die u doorloopt? Bekijk hier het stappenplan.

Aanmelden

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en van de start verkoop van Kavels Achter de Duinen? De 60 kavels in Kavels Achter de Duinen worden in meerdere fasen verkocht. Onder AANBOD vindt u het actuele kavelaanbod. U kunt zich vrijblijvend aanmelden als geïnteresseerde op deze website via het aanmeldformulier. Wilt u inschrijven voor een kavel dan maakt u via het aanmeldformulier een persoonlijk account aan.

Veel gestelde vragen

Bent u enthousiast over de kavels en het zelf ontwerpen en wilt u meer weten? De meest gestelde vragen zijn in een lijst gevat en voorzien van antwoorden. U vindt de FAQ’s hier.