De kavels

Zelf uw woning bouwen, waar moet u rekening mee houden

Zelf een huis ontwerpen en laten bouwen is een fantastisch en intensief proces dat veel voldoening geeft én waar veel bij komt kijken. U wordt voor korte tijd ‘projectmanager’ en moet dus budget, planning en kwaliteit bewaken. Gelukkig zijn er allerlei professionals die veel werk en zorg uit handen kunnen nemen.

kavelaanbod

Kavels Achter de Duinen bestaat uit 60 zelfbouwkavels met oppervlakten van circa 350 tot 800 m². De kavels gaan gefaseerd in de verkoop. De tuinligging van alle kavels is wisselend en grotendeels aan het water. Door de royale oppervlakten is op een mooie dag altijd wel een plek in de zon of de schaduw te vinden. Verkoopfase 1 telt circa 20 kavels. Ga aan de slag met uw architect en realiseer op deze unieke locatie nabij de kust een huis waar u altijd al van gedroomd hebt.

Stappenplan, hoe koop ik mijn kavel

1. inschrijven en voorregelen 

U besluit zelf een droomhuis te bouwen. De eerste stap is snel gemaakt. Schrijf u in als belangstellende en maak alvast een account aan. Uw account wordt tevens uw woondossier. U kunt in een vroeg stadium al een financiële toets*) doen, zodat u precies weet tot hoever uw dromen kunnen reiken. Ook is het belangrijk om al na te denken over hoe u dit proces wilt aangaan. Kiest u voor een architect, selecteert u een aannemer en wie gaat de bouw begeleiden? Een andere optie is kiezen voor een catalogusbouwer. Een catalogusbouwer verzorgd voor u doorgaans het hele proces.. Zij regelen het ontwerp, de vergunning en de bouw. Daardoor wordt sneller duidelijk wat de realisatie van het huis gaat kosten.

2. Schrijf u in voor de gewenste kavel

Kies de kavels die qua afmeting, bezonning, ligging en bouwmogelijkheden passen bij uw wensen en schrijf u daarvoor in. De bebouwingsregels staan in het kavelpaspoort dat aan elke kavel gekoppeld is. Krijgt u een kavel toegewezen dan volgt een reservering van twee weken. Als u beslist de kavel te kopen dan is de optievergoeding € 10.000. Met deze vergoeding maakt u een serieuze reservering. Uiteraard wordt de optievergoeding later met de koopsom verrekend of krijgt u – wanneer u besluit de optie te laten verlopen – het bedrag teruggestort.  

3. Uitnodiging gesprek

Als u bent ingeloot voor één van de kavels, wordt u uitgenodigd voor een verkoopgesprek met de makelaar. In het verkoopgesprek wordt de kavel informatie toegelicht en krijgt u meer informatie over zelf bouwen. Tijdens dit gesprek besluit u of u een vrijblijvende reservering wilt. Deze reservering heeft een looptijd van twee weken.

4. optieovereenkomst

Aan het einde van de reservering neemt u het besluit om een optieovereenkomst aan te gaan voor de kavel. Deze optieovereenkomst heeft een looptijd van 3 maanden. De kosten voor deze optie bedragen € 10.000,- en worden bij aankoop van de kavel verrekend met de koopsom. Tijdens deze optieperiode kunt u nader onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheden die de kavel u biedt.

5. koopovereenkomst

Besluit u de kavel af te nemen, dan volt het tekenen van de koopovereenkomst. Dit doet u op kantoor van een van de makelaars: Borgdorff Makelaars of Olsthoorn Makelaars.

6. Financiën regelen

Na het tekenen van koopovereenkomst heeft u 3 maanden om de financiering voor uw kavel en huis gereed te maken. Uiterlijk 3 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst stort u een waarborgsom van 10% van de kavelprijs. Na deze periode wordt een grondrente in rekening gebracht van xx% over de koopsom tot aan de notariële overdracht. Deze rentevergoeding dient u te voldoen bij de notaris.

7. Ontwerpproces

Tijdens en na dit traject loopt het ontwerpproces met uw eigen architect of een catalogusbouwer. Lees de inspiratietips om het ontwerpproces op een goede manier op te starten.

8. Waarborgsom

U stort de waarborgsom of laat de bank een garantie afgeven. 

9. Ontwerpproces: beeldkwaliteitsplan en vergunningen

Het ontwerpproces, het toetsen van het beeldkwaliteitsplan en het toetsen van de vergunningen worden verder in gang gezet. De gemeente verleent de uiteindelijke omgevingsvergunning, maar de OBWZ kan u helpen bij vragen of twijfels of een plan past binnen het bestemmingsplan of beeldkwaliteitsplan. Door dit in een vroeg stadium te doen voorkomt u mogelijk onnodig tijdverlies en plankosten.

10. Ontwerpproces: omgevingsvergunning

Het ontwerp is inmiddels bijna klaar, daarna volgt het aanvragen van de omgevingsvergunning. Het is mogelijk om gebruik te maken van een voortoets bij de gemeente. Dit helpt u bij het aanvragen van de vergunning sneller een akkoord te krijgen. Deze tussenstap kan heel gunstig zijn voor de doorlooptijd. 

11. Eigendomsoverdracht

Hoera! Het ontwerp is goedgekeurd en de vergunning wordt afgegeven. De uitnodiging voor de eigendomsoverdracht volgt nu snel.

12. Start moment voor de bouw

U wordt uitgenodigd door de notaris voor de eigendomsoverdracht waarmee u officieel eigenaar wordt van de bouwgrond. Een bijzonder moment, want vanaf nu kan de bouw starten. Als u zelf de aannemer hebt geselecteerd, zorg er dan voor dat hij gedurende het hele proces op de hoogte is, zodat op het moment suprême gestart kan worden met de bouw. Of toch in ieder geval op het moment dat u overeengekomen bent. 

13. Welkom in Kavels achter de Duinen

Als de bouw in volle gang is, zit het grootste deel van het werk erop. De catalogusbouwer of bouwbegeleider ziet toe op de vorderingen en is het directe aanspreekpunt voor u en de aannemer. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u de bouw zelf begeleidt. In alle gevallen is er een moment van oplevering en kan het ultieme genieten beginnen. Welkom in Kavels Achter de Duinen.

Aanmelden

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en van de start verkoop van Kavels Achter de Duinen? U kunt zich vrijblijvend aanmelden als geïnteresseerde op deze website via het aanmeld formulier. U vindt deze hier.

Veel gestelde vragen

Begint u enthousiast te worden en wilt u meer weten? De meest gestelde vragen zijn in een lijst gevat en voorzien van antwoorden. U vindt de FAQ’s hier.