De kavels

Zelf uw woning bouwen, waar moet u rekening mee houden

Zelf een huis ontwerpen en laten bouwen is een fantastisch en intensief proces dat veel voldoening geeft én waar veel bij komt kijken. U wordt voor korte tijd ‘projectmanager’ en moet dus budget, planning en kwaliteit bewaken. Gelukkig zijn er allerlei professionals die veel werk en zorg uit handen kunnen nemen.

Kavelaanbod

Kavels Achter de Duinen bestaat uit 60 zelfbouwkavels met oppervlakten vanaf 365 tot circa 850 m². De kavels gaan gefaseerd in de verkoop. De tuinligging van alle kavels is wisselend en grotendeels aan het water. Door de royale oppervlakten is op een mooie dag altijd wel een plek in de zon of de schaduw te vinden. Ga aan de slag met uw architect en realiseer op deze unieke locatie nabij de kust een huis waar u altijd al van gedroomd hebt.

Stappenplan, hoe koop ik mijn kavel

1. Aanmelden als belangstellende en voorbereiding

U besluit zelf een droomhuis te bouwen. De eerste stap is snel gemaakt. U kunt zich aanmelden als belangstellende via het formulier op deze website en een account aanmaken. Uw account wordt tevens uw woondossier en is tevens nodig om in te kunnen schrijven.

De 60 kavels in Kavels Achter de Duinen worden in meerdere fasen verkocht. Onder het kopje AANBOD vindt u het actuele kavelaanbod.

U kunt in een vroeg stadium al een financiële toets*) doen bijvoorbeeld bij uw bank of bij een aan één van de betrokken makelaars gelieerde financieel dienstverlener, zodat u precies weet tot hoever uw dromen kunnen reiken. Daarnaast is het belangrijk dat u weet wat het realiseren van een woning kost en dat u zich een idee vormt hoe u dit proces wilt aangaan.

Kiest u voor een eigen architect en selecteert u een aannemer en een partij die de bouw gaat begeleiden? Een andere optie is kiezen voor een catalogusbouwer. Een catalogusbouwer verzorgt voor u doorgaans het hele proces. Zij regelen het ontwerp, de vergunning en de bouw. Het is belangrijk dat snel duidelijk wordt wat de realisatie van uw droomhuis gaat kosten.

*)Let op: een financiële toets is een momentopname. Wijzigingen in onder andere rentetarieven en verstrekkingsnormen kunnen invloed hebben op de financieringsmogelijkheden.”

2. Inschrijven gemeente Westland

Bent u reeds ingeschreven als woningzoekende in de Gemeente Westland? Dit is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een kavel in project Kavels Achter de Duinen, inschrijven doet u hier

3. Inschrijven voor de gewenste kavel(s) – vanaf start verkoop

Vanaf de start van de verkoop kunt u uw kavelkeuze(n) bekend maken. Kies de kavel(s) die qua afmeting, bezonning, ligging en bouwmogelijkheden past/passen bij uw wensen en schrijf u daarvoor in. U kunt (maximaal) 5 kavels van uw voorkeur aangeven. De bebouwingsregels staan in het kavelpaspoort dat aan elke kavel gekoppeld is. De kavelpaspoorten worden bij start verkoop beschikbaar gesteld.

4. Uitnodiging gesprek

Als u een kavel krijgt toegewezen, wordt u uitgenodigd voor een verkoopgesprek met de makelaar. De afspraak kan digitaal of fysiek. Tijdens het verkoopgesprek wordt de kavelinformatie toegelicht en krijgt u meer informatie over zelfbouwen. Aan het einde van dit gesprek besluit u of u een vrijblijvende reservering wilt. Deze reservering heeft een looptijd van twee weken.

5. Optieovereenkomst

Aan het einde van de reservering neemt u het besluit om een optieovereenkomst aan te gaan voor de kavel. Deze optieovereenkomst heeft een looptijd van 3 maanden. De kosten voor deze optie bedragen € 5.000,- en worden bij het aangaan van de optie in rekening gebracht. Met deze vergoeding maakt u een serieuze reservering. De optiekosten worden bij aankoop van de kavel door de notaris verrekend met de koopsom.

Tijdens deze optieperiode kunt u nader onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheden die de kavel u biedt. Ook geeft het de ruimte om uw voorlopige ontwerp te toetsen aan het beeldkwaliteitsplan. Ook kunt u deze periode gebruiken om uw financiële plan aan te passen naar het gekozen voorlopige ontwerp, inclusief alle hiervoor begrote kosten.

6. Koopovereenkomst

Besluit u de kavel definitief af te nemen, dan volgt binnen 3 maanden het ondertekenen van de koopovereenkomst. Dit doet u op kantoor van een van de makelaars: Borgdorff Makelaars of Olsthoorn Makelaars, die u ook om een financiële check zullen vragen.

7. Financiën regelen

Na het tekenen van koopovereenkomst heeft u nog 3 maanden om de financiering voor uw kavel en huis gereed te maken. Het is verstandig bij de aanvraag van een financiering een goede tekening en kostenraming van een aannemer te hebben. Bij het definitief worden van de financiering is een omgevingsvergunning en een concrete aanbieding van een aannemer wenselijk. Wij adviseren u tijdig bij uw geldverstrekker te informeren welke documenten u dient aan te leveren.

8. Ontwerpproces

Intussen is het ontwerpproces met uw eigen architect of een catalogusbouwer gestart. Lees de inspiratietips om het ontwerpproces op een goede manier op te starten.

9. Waarborgsom

Uiterlijk 3 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst stort u een waarborgsom van 10% van de kavelprijs of stelt u een bankgarantie via uw geldverstrekker. Dit is de eerste aanbetaling van uw kavel koopsom (dit bedrag staat los van de optievergoeding). Vanaf drie maanden na ondertekening wordt een grondrente in rekening gebracht van 7,5 % over de koopsom tot aan de notariële overdracht. Deze rentevergoeding dient u te voldoen bij de notaris. Deze waarborgsom wordt bij de notaris verrekend met de koopsom wanneer u eigenaar wordt.

10. Ontwerpproces: beeldkwaliteitsplan en vergunningen

Het ontwerpproces, het toetsen van het beeldkwaliteitsplan én het toetsen van de vergunningen worden verder in gang gezet. U kunt als koper een vooroverleg van het ontwerp van uw woning indienen, zodat u weet of uw ontwerp past binnen het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Door dit in een vroeg stadium te doen voorkomt u mogelijk onnodig tijdverlies en extra plankosten. Bij een vooroverleg wordt uw ontwerp getoetst door de consulenten van de gemeente Westland. Zij zijn bereikbaar via:

consulenten@gemeentewestland.nl
telefoon 14 0174

11. Ontwerpproces: omgevingsvergunning

Het ontwerp is inmiddels klaar, daarna volgt het aanvragen van de omgevingsvergunning via www.omgevingsloket.nl. Is het ontwerp van uw woning tijdens het vooroverleg akkoord bevonden, dan kan het plan worden ingediend. Uiteindelijk zal het plan definitief moeten worden goedgekeurd door de bouwplantoetsers van de gemeente Westland, die de omgevingsvergunningen verzorgen. Het duurt minimaal 8 + 6 weken voor de onherroepelijke vergunning kan worden afgegeven.

De bestaande woningen langs de Haagweg en Oorberlaan zijn veelal gebouwd zonder heipalen. Wij maken u erop attent dat uw aannemer hier met een gespecialiseerd bureau naar kijkt om de juiste (funderings)techniek te gebruiken.

12. Eigendomsoverdracht

Hoera! Het ontwerp is goedgekeurd en de vergunning wordt afgegeven. De uitnodiging voor de eigendomsoverdracht volgt nu snel. Het duurt minimaal 8 + 6 weken voor de onherroepelijke vergunning kan worden afgegeven. De notariële akte passeert bij Westport Notarissen. De akte wordt niet eerder gepasseerd, nadat de grond bouwrijp is en er van de gemeente Westland een schriftelijke bevestiging is ontvangen waaruit blijkt dat er een ontvankelijke omgevingsvergunning is ingediend, en een omgevingsvergunning  voor de bouw van een woning is afgegeven, doch uiterlijk 2 maanden nadat de omgevingsvergunning bruikbaar is geworden. 

13. Start moment van de bouw

Als alle stappen positief zijn en de omgevingsvergunning onherroepelijk is, kan de bouw starten. Als u zelf de aannemer hebt geselecteerd, zorg er dan voor dat hij gedurende het hele proces op de hoogte is, zodat op het moment suprême gestart kan worden met de bouw. Of toch in ieder geval op het moment dat u overeengekomen bent.

14. Welkom in Kavels Achter de Duinen

Als de bouw in volle gang is, zit het grootste gedeelte van het werk erop. De bouwbegeleider of catalogusbouwer ziet toe op de vorderingen en is het directe aanspreekpunt voor u en de aannemer. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u de bouw zelf begeleidt. In alle gevallen is er een moment van oplevering en kan het ultieme genieten beginnen.

Welkom in Kavels Achter de Duinen!

Aanmelden

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en van de start verkoop van de vervolgfasen van Kavels Achter de Duinen? De 60 kavels in Kavels Achter de Duinen worden in meerdere fasen verkocht. Onder AANBOD vindt u het actuele kavelaanbod. U kunt zich vrijblijvend aanmelden als geïnteresseerde op deze website via het aanmeldformulier. Wilt u inschrijven voor een kavel dan maakt u via het aanmeldformulier een persoonlijk account aan.

Veel gestelde vragen

Begint u enthousiast te worden en wilt u meer weten? De meest gestelde vragen zijn in een lijst gevat en voorzien van antwoorden. U vindt de FAQ’s hier.