Skip to main content

Voor het gebied Westmade-Noord loopt op dit moment een bestemmingsplanprocedure. Eerder is bezwaar aangetekend op het plan. Deze procedure moet eerst worden doorlopen voordat de verkoop van fase 1 kan starten.

Op 6 juli jl. heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan waarbij de gemeente Westland en Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) de ruimte hebben gekregen om het bestemmingsplan op specifieke punten aan te scherpen. OBWZ werkt dit in op dit moment verder uit. De extra verdiepingsslag betekent dat de plannen in Westmade-Noord minder snel gaan dan verwacht. In Q4 2022 is het mogelijk meer inzicht te geven over de prognose start verkoop voor fase 1 van de kavels.

Leave a Reply