Skip to main content
Category

Nieuws

Eerste zelfbouwers Kavels Achter de Duinen Fase 1 gestart

By NieuwsNo Comments

De bouw van de eerste vrijstaande villa’s op de 13 kavels van Kavels Achter de Duinen Fase 1 in Westmade-Noord is gestart. De perceeloppervlakten in deze fase variëren van 364 tot 739 m2.  Zeven kavels grenzen aan water. De kopers hebben samen met hun ontwerpteam of catalogusbouwer het stappenplan van aankoop tot ontwerpfase volledig doorlopen. Voor velen een nieuw en uniek proces. Naast het ontwerpproces is het toetsen van het beeldkwaliteitsplan én het toetsen van de vergunningen een van de belangrijke stappen. Met als doel de uiteindelijke omgevingsvergunning. De stappen die zijn doorlopen zijn te vinden op de pagina Kavels. Naar verwachting verhuizen de eerste kavelkopers deze zomer naar hun nieuwe huis.

In het beeldkwaliteitsplan Westmade-Noord zijn de basisregels voor het ontwerp van de villa’s, de materialen, de buitenruimten en de overgang van privé- naar openbare ruimte vastgelegd, zodat het aansluit op de totale uitstraling van de nieuwe wijk Westmade-Noord. De kernwaarden voor het beeldkwaliteitsplan Westmade-Noord zijn: Ontspannen aan de kust, Ontmoeten en Oorspronkelijk. De stedenbouwkundige uitgangspunten zijn vertaald naar twee woonsferen: Duin en Polder. Van typisch koloniale kustarchitectuur aan de duinzijde tot meer landelijke architectuur richting het polderlandschap.

De verkoop van de 2e fase van Kavels Achter de Duinen met in totaal 9 kavels is in volle gang. In totaal zijn er 60 zelfbouwkavels in Westmade-Noord, die in fasen worden verkocht en bebouwd.

Stand van zaken Kavels Achter de Duinen Fase 2

By NieuwsNo Comments

De verkoop van Fase 2 van project Kavels Achter de Duinen is in volle gang. Na de deadline van de inschrijving in december jl. zijn de kavels toegewezen en zijn de verkoopgesprekken gestart. Alle 9 kavels zijn op dit moment gereserveerd of er is een optieovereenkomst getekend. De voortgang is te volgen op deze website. Mocht er een kavel vrijkomen dat wordt deze eerst aan de reservekandidaten aangeboden. Mocht er uiteindelijk geen kandidaat vanuit de reservelijst beschikbaar zijn, dan komt het kavelnummer weer beschikbaar onder aanbod.

Hoe gaat de verkoop in z’n werk:
Als u een kavel krijgt toegewezen, wordt u uitgenodigd voor een verkoopgesprek met de makelaar. De afspraak kan digitaal of fysiek. Tijdens het verkoopgesprek wordt de kavelinformatie toegelicht en krijgt u meer informatie over zelfbouwen. Aan het einde van dit gesprek besluit u of u een vrijblijvende reservering wilt. Deze reservering heeft een looptijd van twee weken.

Aan het einde van de reservering neemt u het besluit om een optieovereenkomst aan te gaan voor de kavel. Deze optieovereenkomst heeft een looptijd van 3 maanden. De kosten voor deze optie bedragen € 5.000,- en worden bij het aangaan van de optie in rekening gebracht. Met deze vergoeding maakt u een serieuze reservering. De optiekosten worden bij aankoop van de kavel door de notaris verrekend met de koopsom.

Tijdens deze optieperiode kunt u nader onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheden die de kavel u biedt. Ook geeft het de ruimte om uw voorlopige ontwerp te toetsen aan het beeldkwaliteitsplan. Ook kunt u deze periode gebruiken om uw financiële plan aan te passen naar het gekozen voorlopige ontwerp, inclusief alle hiervoor begrote kosten.

Het volledige stappenplan voor de aankoop van een kavel leest u op de pagina KAVELS.

De stand van de verkoop is te volgen op de pagina AANBOD.

Toekomstig kavelaanbod
Kavels Achter de Duinen bestaat in totaal uit 60 kavels die in meerdere fasen worden verkocht. Belangstellenden worden over de vervolgfasen op de hoogte gehouden via onze social media kanalen, nieuwsberichten op deze website en via nieuwsbrieven. Randvoorwaarde om voor een kavel in aanmerking te kunnen komen is dat u ook bent ingeschreven als woningzoekende bij de gemeente Westland in het woningzoekende registratiesysteem. Mochten er bij de inschrijving op de kavels meerdere gegadigden zijn voor hetzelfde kavelnummer, dan bepaalt het registratiesysteem -op basis van hoe lang u ingeschreven staat- of u voorrang krijgt bij het toewijzen van die kavel. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier. Op de pagina vindt u tevens informatie over het inschrijven als woningzoekende bij de gemeente Westland, koopwoning Nieuwbouw.

Verkoop nieuwe fase gestart – infobijeenkomst zaterdag 25 november

By NieuwsNo Comments

Op zaterdag 25 november organiseert Ontwikkelings Bedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) tussen 11.00 en 13.00 uur een informatiebijeenkomst in verband met de (online) start verkoop van Kavels Achter de Duinen Fase 2. De adviseurs en makelaars van Borgdorff Makelaars en Olsthoorn Makelaars geven uitgebreide informatie over het kavelaanbod in fase 2 en over het bouwen van een eigen huis. De stedenbouwkundig ontwerper geeft middels een presentatie een toelichting op de richtlijnen van het Beeldkwaliteitsplan Westmade-Noord. Alle belangstellenden zijn van harte welkom op het projectbureau van OBWZ aan de Haagweg 33 D1 in Monster. Ook is het mogelijk een bezoek te brengen aan de bouwlocatie aan de Haagweg – entree ter hoogte van huisnummer 129 – waar de kavels van fase 2 met linten zijn gemarkeerd.

Online verkoop gestart (en deadline inschrijving)
Op maandag 20 november 2023 is de online verkoop van fase 2 gestart. Deze fase bestaat uit 9 kavels met oppervlakten van 354 m2 tot 403 m2 met een tuin aan het water. De koopsommen starten vanaf € 398.850 v.o.n. Toewijzing van de kavels vindt plaats op basis van het gemeentelijke registratiesysteem woningzoekende (nieuwbouw koopwoning) van de gemeente Westland (inschrijving is een vereiste bij de toewijzing). De deadline voor de inschrijving voor fase 2 is woensdag 13 december a.s. om 12.00 uur. De verkoopdocumentatie van fase 2 is te raadplegen via de pagina AANBOD.

Bekijk hier de presentatie beeldkwaliteitsplan Westmade-Noord

Inschrijven, maak een persoonlijk account aan
Het inschrijven voor een van de 9 kavels kan via het aanmaken van een persoonlijk account. Alle belangstellenden die zijn ingeschreven worden automatisch op de hoogte gehouden via online nieuwsbrieven.

Bijzondere locatie
Plan Kavels Achter de Duinen grenst direct aan Nationaal Park Hollandse Duinen en ligt tegenover de watertoren van duingebied Solleveld. Elk kavel binnen het plangebied beschikt over een uniek kavelpaspoort waarin de kavelkenmerken, informatie over de ligging en de bebouwingsmogelijkheden worden toegelicht. De kavelpaspoorten zijn te vinden bij elk kavelnummer. Verder geeft deze website informatie over de locatie, het beeldkwaliteitsplan, het complete kavelaanbod en over het zelf bouwen van een huis. Middels een stappenplan wordt uitgelegd hoe het kopen van een kavel in z’n werk gaat.

Maandag 20 november a.s. start verkoop Kavels Achter de Duinen Fase 2

By NieuwsNo Comments

Goed nieuws! De verkoop van Kavels Achter de Duinen Fase 2 start op maandag 20 november 2023 a.s. om 12.00 uur. Deze fase bestaat uit 9 kavels die grenzen aan water. De kavels liggen aan de zijde van de Oorberlaan.

Zelfbouwen
Op deze website staat alle (algemene) informatie over het aankopen van een kavel in Kavels Achter de Duinen onder andere over de locatie, het beeldkwaliteitsplan, zelf bouwen en het proces. In het stappenplan wordt uitgelegd hoe het kopen van een kavel in z’n werk gaat. De kavel- en situatiekaart geven meer inzicht in het totale kavelaanbod en de ligging.

Vanaf 20 november verkoopdocumentatie online
De verkoopdocumentatie (inclusief de kavelpaspoorten en de koopsommen) staat vanaf maandag 20 november, 12.00 uur online. Vanaf dat moment kunnen kavelvoorkeuren worden doorgegeven en kan de inschrijving worden voltooid.

Persoonlijk account en inschrijven gemeente Westland
Het inschrijven voor een kavel kan via het aanmaken van een online account. Alle belangstellenden die zijn ingeschreven worden automatisch op de hoogte gehouden via online nieuwsbrieven.

Iedereen die in aanmerking wil komen voor een kavel in Kavels Achter de Duinen moet tevens ingeschreven staan of zich inschrijven als woningzoekende in het woningzoekende systeem van de gemeente Westland.

Kom naar het kavelevent op 25 november
Op zaterdag 25 november a.s. organiseert OBWZ tussen 11.00 uur en 13.00 uur een kavelevent. Locatie van het event is: Projectbureau OBWZ, Haagweg 33 D1 in Monster. Het team van Borgdorff Makelaars en Olsthoorn Makelaars informeert belangstellenden over het nieuwe kavelaanbod in Fase 2. De stedenbouwkundig ontwerper van Westmade-Noord is aanwezig om toelichting te geven op het beeldkwaliteitsplan Westmade-Noord waarin o.a. de richtlijnen voor de architectuur en de (ontwerp)procedures zijn vastgelegd. Ook is het mogelijk om op de bouwlocatie Westmade-Noord de 9 kavels van Fase 2 te bekijken.

De veel gestelde vragen staan online. In de persoonlijke accountomgeving is het mogelijk om via een chatfunctie vragen te stellen aan het verkoopteam.

Kavels Achter de Duinen op de Regionale Woonbeurs op zaterdag 4 november a.s.

By NieuwsNo Comments

Nog maar een paar dagen en dan staat het Atrium van het Stadhuis aan het Spui in Den Haag bol van al het nieuwbouwnieuws in de regio. Diverse projecten in De Westlandse Zoom waaronder Kavels Achter de Duinen in Westmade-Noord zijn hier uitgebreid vertegenwoordigd. De makelaars geven een doorkijkje naar de vervolgfase van het project. Informatie is te vinden in de stand van Olsthoorn Makelaars.

De woonbeurs is gratis toegankelijk en vindt plaats op zaterdag 4 november van 11.00 tot 16.00 uur in het Stadhuis van Den Haag, aan het Spui 70.

Bekijk de informatie van de beurs op: https://deregionalewoonbeursdenhaag.nl/

Verkoop Fase 1 Kavels Achter de Duinen in volle gang

By NieuwsNo Comments

De verkoop van Fase 1 van project Kavels Achter de Duinen is in volle gang. Na de deadline van de inschrijving op 15 maart jl. zijn de kavels toegewezen en zijn de verkoopgesprekken gestart. Alle 13 kavels staan onder optie of zijn verkocht. De stand van de verkoop is te volgen op de pagina AANBOD.

Nieuw kavelaanbod
In totaal bestaat Kavels Achter de Duinen uit 60 kavels. Belangstellenden worden over de vervolgfasen op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

 

 

Zelf een woning bouwen in Kavels Achter de Duinen

By NieuwsNo Comments

Zelf een huis ontwerpen en laten bouwen is een fantastisch en intensief proces dat veel voldoening geeft én waar veel bij komt kijken. U wordt voor korte tijd ‘projectmanager’ en moet dus budget, planning en kwaliteit bewaken. Kiest u bijvoorbeeld voor een catalogusbouwer of een architect en aannemer. Belangrijk is om te weten hoe het bouwen van een huis in zijn werk gaat.

Een architect kan bijvoorbeeld naast het ontwerp ook het vergunningentraject regelen en vaak hebben architecten weer goede contacten met constructeurs, installateurs en aannemers. U kunt ook kiezen voor een bouwbegeleider die de projectmanagersrol overneemt en u van A tot Z ontzorgt, begeleidt én behoedt voor onvoorziene zaken.

Het ontwerptraject kan worden gestart door zelf een wensenlijst en moodboard te maken en dit te gebruiken als input voor het eerste overleg met de architect. De architect kan aan de hand van uw wensen en de regels in het kavelpaspoort een ontwerp maken waar u gelukkig van wordt én dat door de welstandscommissie kan worden goedgekeurd. Wie zelf wil bouwen, moet het ontwerp laten beoordelen. Pas als het ontwerp wordt goedgekeurd door de welstandscommissie en de omgevingsvergunning binnen is, kan de bouw starten.

Net als een projectontwikkelaar moet een particulier ook bouwen volgens de eisen van BENG. Dat heeft behoorlijk wat consequenties voor het ontwerp en de bouwmethodiek. BENG, dat staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen, heeft als doel het terugdringen van CO2-uitstoot van nieuwe gebouwen. Laat u hiervoor bijstaan door een duurzaamheidsadviseur. Er zijn allerlei manieren om het woningontwerp te laten toetsen en voldoen aan de gestelde eisen.

Omdat de gemeente Westland, ontwikkelaars én bewoners willen dat de wijk mooi is én met de jaren alleen maar mooier wordt, is een beeldkwaliteitsplan ‘Westmade-Noord’ gemaakt. In het beeldkwaliteitsplan is vastgelegd waar het ontwerp aan moet voldoen. U hoeft zelf niet alle ins en outs van het plan te kennen. De architect zal continu het ontwerp toetsen aan de leidraad in het beeldkwaliteitsplan. Daarbij is er een kavelpaspoort waarin precies staat omschreven wat er op uw kavel wel en niet gebouwd mag worden.

Houd er bij het bouwen van een eigen huis rekening mee dat u op diverse momenten kunt putten uit eigen financiële middelen. Voordat de hypotheek geregeld is, moeten soms al rekeningen van professionals – die voor u aan het werk zijn – worden voldaan. Daarnaast bent u verplicht een optievergoeding te betalen. Deze optievergoeding wordt later met de koopsom verrekend.

Wilt u precies weten welke stappen u doorloopt? Op de pagina DE KAVELS staat het complete stappenplan van A tot Z voor het kopen en realiseren van een kavel in Kavels Achter de Duinen. Ook op de FAQ pagina staat veel handige informatie.

 

Zaterdag 13 mei a.s. Woonevent De Westlandse Zoom

By NieuwsNo Comments

Op zaterdag 13 mei a.s. vindt tussen 10.00 en 14.00 uur het Woonevent De Westlandse Zoom plaats. De betrokken projectontwikkelaars en makelaars van de projecten in het gebied presenteren tijdens het event het actuele woon- en kavelaanbod met een grote keuze aan woningtypen en kavels. Het woonevent wordt gehouden in het projectbureau van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) aan de Haagweg 33D1 in Monster. Tevens is het mogelijk de bouwlocatie Westmade-Noord te bezoeken.

Duurzame woningen en zelfbouwkavels in Monster en Poeldijk

De deelnemende projecten in Monster Westmade-Noord – Achter de Duinen zijn:
• Boomgaerde, een groene buurt met een grote variatie aan woningtypen – www.boomgaerde.nl
• Noorderduin met woningen met in het oog springende kustarchitectuur – www.nieuwbouw-noorderduin.nl
• Kavels Achter de Duinen met vrije kavels – www.kavelsachterdeduinen.nl

De deelnemende projecten in Poeldijkerhout, de nieuwe groene wijk met het kindvriendelijke Krekenpark en het Heuvelpark zijn:
• Oliviers Kreek, een buurt met prachtige stijlvolle woningen – www.olivierskreek.nl
• De Blauwe Kreken, een gezellige dorpsbuurt met diverse woningtypen – www.nieuwbouw-poeldijk.nl

Het actuele woningaanbod bestaat uit de volgende woningtypen.
• Eengezinswoningen
• Herenhuizen
• Familiewoningen
• Herenboerderijwoningen
• Twee-onder-een-kapwoningen
• Vrijstaande woningen
• Vrije kavels (eigen woningontwerp)

Gratis toegang en parkeren
Het Woonevent de Westlandse Zoom is gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen in een informele sfeer alles te weten komen over nieuwbouw, zelfbouw, koop, financiering en vergunningen. Voor de deur van het projectbureau is parkeergelegenheid. Wel wordt – gezien de mogelijke drukte – gevraagd zoveel mogelijk met de fiets te komen. Onder het genot van een kop koffie kunnen ter plaatse reserveringen worden gemaakt. Belangstellenden zijn van harte welkom op zaterdag 13 mei tussen 10.00 en 14.00 uur aan de Haagweg 33 D1 in Monster (Achter de Duinen).

Bezoek de bouwlocatie in Monster
In verband met het actuele aanbod en komende start bouw van projecten op de locatie Westmade-Noord in Monster is het mogelijk om tijdens de openingsuren van het woonevent de bouwlocatie tussen de Haagweg en Oorberlaan in Monster te bezoeken. Hier zijn de eerste 13 vrije kavels van het project Kavels Achter de Duinen te bezichtigen. Tevens kan een kijkje kan worden genomen op de bouwlocatie van Noorderduin en Boomgaerde zodat het wonen achter de duinen ter plaatse kan worden ervaren.

De deelnemende projectontwikkelaars op zaterdag 13 mei zijn:
• BPD Gebiedsontwikkeling
• Eekhout Projecten
• Novaform
• Van Mierlo
• Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom

Donderdag 9 maart kavelevent Kavels Achter de Duinen

By NieuwsNo Comments

Op donderdag 9 maart organiseert Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) tussen 17.00 en 18.30 uur een speciale informatiebijeenkomst voor belangstellenden van het project Kavels Achter de Duinen in Monster. In het plan tussen de Haagweg, Oorberlaan en Plaats Langeveld worden 60 zelfbouwkavels aangeboden, waarop kopers een zelf ontworpen woning kunnen (laten) bouwen. Tijdens het event is het tevens mogelijk de kavels van verkoopfase 1 op de bouwlocatie te bezichtigen.

De verkoop van fase 1 bestaande uit 13 kavels is onlangs gestart. De kaveloppervlakten variëren vanaf 365 m2 tot circa 850 m2. Tijdens de informatiebijeenkomst worden belangstellenden uitgebreid geïnformeerd over het beschikbare kavelaanbod en over wat er komt kijken bij het kopen van een kavel en het zelf bouwen van een huis. Tevens is er informatie over het beeldkwaliteitsplan Westmade-Noord waarin o.a. de richtlijnen voor de architectuur zijn vastgelegd en welke (ontwerp)procedures je moet doorlopen. Voor potentiële kopers die voor de eerste keer zelf gaan bouwen worden ook de financiële vraagstukken die er bij het bouwen van een eigen huis komen kijken toegelicht.

Kavelevent op 9 maart vanaf 17.00 uur
Het kavelevent vindt plaats op donderdag 9 maart a.s. van 17.00 – 18.30 uur op het kantoor van OBWZ aan de Haagweg 33 D1 in Monster. De adviseurs en makelaars van Borgdorff Makelaars en Olsthoorn Makelaars en het team van OBWZ zijn aanwezig om belangstellenden te informeren. De verkoop van fase 1 is gestart op woensdag 8 februari jl. Online inschrijven is mogelijk tot woensdag 15 maart a.s. 8:00 uur. De entree van de bouwlocatie van fase 1 bevindt zich aan de Haagweg ter hoogte van huisnummer 129 in Monster. De bouwlocatie is tijdens het kavelevent speciaal geopend voor bezoekers.

Aanmelden voor 9 maart
Om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers op 9 maart kunt u zich vrijblijvend aanmelden door een mail te sturen naar info@kavelsachterdeduinen.nl ovv: kavelevent 9 maart, uw naam, woonplaats en het aantal personen.

 

Verkoop fase 1 gestart – deadline inschrijving woe 15 maart 08:00 uur

By NieuwsNo Comments

De verkoop van de 13 kavels in fase 1 van Kavels Achter de Duinen is gestart. De kavels staan vanaf nu online met de kenmerken en koopsommen. Via de interactieve kavelkaart is het mogelijk het beschikbare aanbod te bekijken. Belangstellenden kunnen voor maximaal 5 kavelnummers inschrijven.

Voor elke kavel is een uitgebreid kavelpaspoort opgesteld. Dit is beschikbaar bij elk kavelnummer onder het AANBOD op de website. Het Beeldkwaliteitsplan Westmade-Noord geeft informatie over de randvoorwaarden van de architectuur en uitstraling van de woningen. Alle stappen die een kavelkoper moet doorlopen én de complete kavelkaart zijn te vinden op de pagina KAVELS.

ONLINE INSCHRIJVEN

Vanaf nu is het mogelijk om online in te schrijven voor de kavels in fase 1. Hoe werkt het:

  • Via het aanmeldformulier op de website wordt een persoonlijk account aangemaakt, let op dit is nodig om in te kunnen schrijven
  • Tevens is de belangstellende ingeschreven bij de gemeente Westland als woningzoekende voor een nieuwbouwwoning via het registratiesysteem van de gemeente Westland
  • Het complete kavelaanbod van fase 1 is te bekijken de pagina AANBOD
  • Er kunnen maximaal 5 kavelvoorkeuren worden geselecteerd
  • Via uw persoonlijke account wordt het digitale inschrijfformulier met kavelvoorkeuren ingevuld
  • Is alles ingevuld, dan kan de inschrijving worden bevestigd
  • Het tussentijds aanpassen van de voorkeuren is mogelijk in de persoonlijke account omgeving.

KAVELEVENT OP 9 MAART VANAF 17.00 UUR
Op donderdag 9 maart organiseert OBWZ vanaf 17.00 tot 18.30 uur een bijeenkomst op het kantoor van de Westlandse Zoom aan de Haagweg 33D1 in Monster. Het makelaarsteam van Borgdorff Makelaars en Olsthoorn Makelaars geeft uitgebreide informatie over het kavelaanbod in fase 1 en over het bouwen van een eigen huis. Tevens het mogelijk een bezoek te brengen aan de bouwlocatie van fase 1. Belangstellenden die via het aanmeldformulier een persoonlijk account hebben aangemaakt, ontvangen binnen enkele weken automatisch een nieuwsbrief met de uitnodiging voor het event.

DEADLINE INSCHRIJVING FASE 1
De deadline voor de inschrijving voor fase 1 is op woensdag 15 maart a.s., 08.00 uur. Vanaf de deadline zijn de voorkeuren definitief en kan er niet meer worden gewijzigd. De toewijzing vindt plaats door Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ), op basis van het woningzoekendesysteem van de gemeente Westland. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met eerste voorkeur(en). Wordt een van de 13 kavels aan een kandidaat toegewezen dan ontvangt deze uiterlijk 20 maart 2023 bericht.