Skip to main content

De Raad van State heeft op 18 januari 2023 een definitieve uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Westmade-Noord in Monster. Alle ingediende beroepen zijn ongegrond verklaard waarmee het bestemmingplan onherroepelijk is geworden. Door de uitspraak kan de realisatie van een nieuwe woonbuurt met bijna 500 woningen, gelegen tussen de Haagweg, Oorberlaan en Plaats Langeveld worden gestart. Een periode van enkele jaren inspraakprocedures en rechterlijke inbreng is hiermee teneinde gekomen. Deze uitkomst is daarmee een stap vooruit in het oplossen van het woningtekort in de gemeente Westland en de regio Haaglanden.

Het onherroepelijke plan is een mijlpaal voor de gemeente Westland en Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom (OBWZ). De teams van de gemeente en het ontwikkelingsbedrijf hebben de afgelopen jaren samengewerkt om een aantrekkelijk plan te ontwikkelen voor deze bijzondere locatie. In het plan is gezocht naar een optimale invulling van het voormalige glastuinbouwgebied. Het aangrenzende duingebied is leidend geweest voor het stedenbouwkundig ontwerp. Wethouder Michiel Ferwerda, gemeente Westland: ‘’Ik ben trots op de kwaliteit van zowel de woningen als het bijbehorende groenprogramma dat wordt gerealiseerd in Westmade-Noord. De woningen komen in een duin- of parkachtige omgeving te liggen. Deze buurt wordt daarmee één van de groenste wijken van het Westland. Meer natuur en groen zorgen voor een fijne en gezonde buurt.’’

Circa 500 woningen
Westmade Noord krijgt een woonprogramma van circa 500 woningen bestaande uit rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, herenhuizen, vrijstaande woningen en zelfbouw kavels. Gerhard Zijderveld, directeur OBWZ: ‘’Bij de planvorming heeft OBWZ naast de woningopgave ook veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de openbare ruimte. We zijn heel erg blij met de positieve uitspraak van de Raad van State en het feit dat we nu samen met de ontwikkelaars de plannen tot uitvoering kunnen gaan brengen.’’ De ontwikkeling en realisatie van de wijk zal enkele jaren in beslag nemen.

Verschillende deelplannen
De ontwikkelende partijen Van Mierlo/Novaform, Mahler Vastgoed en BPD Gebiedsontwikkeling zijn al lange tijd met de plannen in het gebied bezig. De projecten Boomgaerde en Duyn zijn in 2021 en in 2022 op de markt gebracht. Kopers van deze woningen wachten al enige tijd op de uitspraak van de Raad van State. BPD Gebiedsontwikkeling heeft project Noorderduin klaar staan en zal op korte termijn starten met het eerste deelplan. In dit plan komen woningen waarbij je voelt dat de zee in de buurt is en waar je het vakantiegevoel in je eigen huis kunt vinden. Verder zal OBWZ in het gebied vrije kavels (Kavels Achter de Duinen) in verkoop brengen.

Over Westlandse Zoom
De Westlandse Zoom bestaat uit diverse woongebieden in het Westland met elk een eigen karakter. Van nieuw aangelegd duinlandschap en groene woongebieden ten noorden van Monster, waterrijke woonbuurten in Kwintsheul, groen krekenlandschap in Poeldijk-Noord tot het karakteristieke dorpse buurtje Poeldijk Dorp in het centrum van Poeldijk. De plannen voor de Westlandse Zoom zijn aanvankelijk gestart met de ambitie vooral luxe woongebieden voor kapitaalkrachtige inwoners van de regio en voor expats te realiseren. In 2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt waarbij is gekozen om meer woningen te bouwen voor de Westlanders. Intussen zijn de twee buurten in Kwintsheul (De Gouw en De Ranken) afgerond. Ook Poeldijk Dorp is met de oplevering van het nieuwe passantenhaventje volledig klaar. In Poeldijkerhout is circa 75% van alle woningen gerealiseerd. Tot slot zijn ook de deelgebieden Santhorsthof en Schelpenduin langs de Haagweg in Monster opgeleverd. De komende jaren wordt de Westlandse Zoom verder afgerond. Hierbij zal nog meer aandacht worden besteed aan betaalbaarheid, onder meer met de realisatie van sociale huurwoningen. Het totale programma van de Westlandse Zoom bestaat uit circa 3.500 woningen.

Leave a Reply