Skip to main content

De verkoop van Fase 2 van project Kavels Achter de Duinen is in volle gang. Na de deadline van de inschrijving in december jl. zijn de kavels toegewezen en zijn de verkoopgesprekken gestart. Alle 9 kavels zijn op dit moment gereserveerd of er is een optieovereenkomst getekend. De voortgang is te volgen op deze website. Mocht er een kavel vrijkomen dat wordt deze eerst aan de reservekandidaten aangeboden. Mocht er uiteindelijk geen kandidaat vanuit de reservelijst beschikbaar zijn, dan komt het kavelnummer weer beschikbaar onder aanbod.

Hoe gaat de verkoop in z’n werk:
Als u een kavel krijgt toegewezen, wordt u uitgenodigd voor een verkoopgesprek met de makelaar. De afspraak kan digitaal of fysiek. Tijdens het verkoopgesprek wordt de kavelinformatie toegelicht en krijgt u meer informatie over zelfbouwen. Aan het einde van dit gesprek besluit u of u een vrijblijvende reservering wilt. Deze reservering heeft een looptijd van twee weken.

Aan het einde van de reservering neemt u het besluit om een optieovereenkomst aan te gaan voor de kavel. Deze optieovereenkomst heeft een looptijd van 3 maanden. De kosten voor deze optie bedragen € 5.000,- en worden bij het aangaan van de optie in rekening gebracht. Met deze vergoeding maakt u een serieuze reservering. De optiekosten worden bij aankoop van de kavel door de notaris verrekend met de koopsom.

Tijdens deze optieperiode kunt u nader onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheden die de kavel u biedt. Ook geeft het de ruimte om uw voorlopige ontwerp te toetsen aan het beeldkwaliteitsplan. Ook kunt u deze periode gebruiken om uw financiële plan aan te passen naar het gekozen voorlopige ontwerp, inclusief alle hiervoor begrote kosten.

Het volledige stappenplan voor de aankoop van een kavel leest u op de pagina KAVELS.

De stand van de verkoop is te volgen op de pagina AANBOD.

Toekomstig kavelaanbod
Kavels Achter de Duinen bestaat in totaal uit 60 kavels die in meerdere fasen worden verkocht. Belangstellenden worden over de vervolgfasen op de hoogte gehouden via onze social media kanalen, nieuwsberichten op deze website en via nieuwsbrieven. Randvoorwaarde om voor een kavel in aanmerking te kunnen komen is dat u ook bent ingeschreven als woningzoekende bij de gemeente Westland in het woningzoekende registratiesysteem. Mochten er bij de inschrijving op de kavels meerdere gegadigden zijn voor hetzelfde kavelnummer, dan bepaalt het registratiesysteem -op basis van hoe lang u ingeschreven staat- of u voorrang krijgt bij het toewijzen van die kavel. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier. Op de pagina vindt u tevens informatie over het inschrijven als woningzoekende bij de gemeente Westland, koopwoning Nieuwbouw.

Leave a Reply